لیست محصولات

محصول

ویژگی ها


کرولا

حجم موتور: 2000cc

 • ابعاد خودرو: 4620 * 1775 * 1460 ميلي متر
 • حجم موتور: cc2000
 • گيربکس: 7دنده اتوماتیک تیپترونیک - CVT
 • حجم باک: 55 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

کمری

حجم موتور: 2500cc

 • ابعاد خودرو: 4850 * 1825 * 1470 ميلي متر
 • حجم موتور: cc2500
 • گيربکس: 6 سرعته اتوماتيك - تیپترونیک
 • حجم باک: 70 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

یاریس هاچ بک

حجم موتور: 1500cc

 • ابعاد خودرو: 3825 * 1695 * 1530 ميلي متر
 • حجم موتور: cc1500
 • گيربکس: 4 دنده اتوماتیک
 • حجم باک: 42 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

یاریس

حجم موتور: 1497cc

 • ابعاد خودرو: 4300 * 1690 * 1460 ميلي متر
 • حجم موتور: cc1497
 • گيربکس: 4 دنده اتوماتيك
 • حجم باک: 42 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

تویوتا 86

حجم موتور: 2000cc

 • ابعاد خودرو: 4240 * 1775 * 1285 ميلي متر
 • حجم موتور: cc2000
 • گيربکس: اتوماتیک 6 دنده چند حالته با حالت برفی اسپرت
 • حجم باک: 50 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

پریوس

حجم موتور: 1800cc

 • ابعاد خودرو: 4540 * 1760 * 1490 ميلي متر
 • حجم موتور: cc1800
 • گيربکس: E-CVT
 • حجم باک: 43 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

آریون

حجم موتور: 3456cc

 • ابعاد خودرو: 4835 * 1825 * 1470 ميلي متر
 • حجم موتور: cc3456
 • گيربکس: 6 سرعته اتوماتيك
 • حجم باک: 70 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

هایلوکس

حجم موتور: 2694cc

 • ابعاد خودرو: 5335 * 1855 * 1815 ميلي متر
 • حجم موتور: cc2694
 • گيربکس: 5 دنده دستی
 • حجم باک: 80 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

پرادو

حجم موتور: 4000cc

 • ابعاد خودرو: 4950 * 1885 * 1890 ميلي متر
 • حجم موتور: cc4000
 • گيربکس: 6 سرعته اتوماتيك
 • حجم باک: 150 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

پرادو دو درب

حجم موتور: 2700cc

 • ابعاد خودرو: 4780 * 1885 * 1845 ميلي متر
 • حجم موتور: cc2700
 • گيربکس: 6 دنده اتوماتیک
 • حجم باک: 87 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

راوفور

حجم موتور: 2500cc

 • ابعاد خودرو: 4600 * 1845 * 1715 ميلي متر
 • حجم موتور: cc2500
 • گيربکس: 6دنده اتوماتيك تیپترونیک
 • حجم باک: 56 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

فورچونر

حجم موتور: 4000cc

 • ابعاد خودرو: 4795 * 1855 * 1835 ميلي متر
 • حجم موتور: cc4000
 • گيربکس: 6 دنده اتوماتيك - پدال های تعویض در پشت فرمان
 • حجم باک: 80 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

لندکروزر

حجم موتور: 5700cc

 • ابعاد خودرو: 5095 * 1980 * 1930 ميلي متر
 • حجم موتور: cc5700
 • گيربکس: 8 دنده اتوماتیک
 • حجم باک: 138 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

اف جی کروزر

حجم موتور: 4000cc

 • ابعاد خودرو: 4670 * 1905 * 1830 ميلي متر
 • حجم موتور: cc4000
 • گيربکس: 5 سرعته اتوماتيك
 • حجم باک: 72 + 87 = 159 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

هایس

حجم موتور: 2694cc

 • ابعاد خودرو: 5380 * 1880 * 2285 ميلي متر
 • حجم موتور: cc2694
 • گيربکس: 4 دنده دستی
 • حجم باک: 70 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین

پریویا

حجم موتور: 2362cc

 • ابعاد خودرو: 4795 * 1800 * 1750 ميلي متر
 • حجم موتور: cc2362
 • گيربکس: 4 سرعته اتوماتيك
 • حجم باک: 65 ليتر
مشاهده جزییات فروشگاه آنلاین