online-pay

شرایط فروش و لیست قیمت محصولات

Download دانلود فایل شرایط فروش
توجه: نظربه اینکه انجام فرایند شماره گذاری برای مشتریان شهرستان ها در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود؛ لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام برای خریداران محترم شهرستان ها از کل مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد.
مدل خودروحجم موتورمدل سالقیمت نهاییهدیه ویژه خرید نقدیمبلغ قابل پرداختزمان تحویلهزینه شماره‏ گذاری و فیش عوارض 10%خرید
C-HR - Hybrid- Lounge- 4*21800 CC - توربو2017 2,690,000,000 ---2,690,000,00025روز کاری1,550,000,000سفارش
C-HR - Dynamic - 4*21200 CC - توربو2017 2,490,000,000 ---2,490,000,00025روز کاری128,000,000 سفارش
C-HR - Icon - 4*21200 CC - توربو2018 2,540,000,000 ---2,540,000,00025روز کاری140,000,000 سفارش
روفور - T3-V2500 CC20183,390,000,000 3 میلیون تومان تخفیف3,360,000,00030 روز کاری177,000,000 سفارش
روفور - T3-E2500 CC20183,520,000,000 4 میلیون تومان تخفیف3,480,000,00030 روز کاری177,000,000 سفارش
پریوس - تیپ C1800 CC2017 1,990,000,000 4 میلیون تومان تخفیف1,950,000,00025 روز کاری136,000,000 سفارش
پریوس - تیپ 21800 CC2017 2,020,000,000 4 میلیون تومان تخفیف1,980,000,00025 روز کاری136,000,000 سفارش
پریوس - تیپ 31800 CC2017 2,080,000,000 4 میلیون تومان تخفیف2,040,000,00025 روز کاری136,000,000 سفارش

مدارک لازم جهت فروش نقدی

  • تکمیل فرم درخواست انعقاد قرارداد .
  • کپی کارت ملی و شناسنامه.
  • اصل فیش پرداختی( در وجه شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا).
  • امضاء کلیه نسخ قرارداد توسط مشتری( پس از عقد قرارداد).

نماد اعتماد الکترونیکی