online-pay

شرایط فروش و لیست قیمت محصولات

Download دانلود فایل شرایط فروش
توجه: نظربه اینکه انجام فرایند شماره گذاری برای مشتریان شهرستان ها در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود؛ لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام برای خریداران محترم شهرستان ها از کل مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد.
مدل خودروحجم موتورمدل سالقیمت کل (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره‏ گذاری و فیش عوارض 10%)هدیه ویژهزمان تحویلهزینه شماره‏ گذاری و فیش عوارض 10%خرید
پریوس - تیپ C1800 CC20171,560,000,000 "هدیه ویژه" 7 سال یا 200 هزار کیلومتر گارانتی تعویض باتری سیستم هیبرید30 روز کاری129,000,000 سفارش
پریوس - تیپ 31800 CC20171,620,000,000"هدیه ویژه" 7 سال یا 200 هزار کیلومتر گارانتی تعویض باتری سیستم هیبرید30 روز کاری129,000,000 سفارش
روفور - (T3-V (Limited2500 CC20172,798,000,000---30 روز کاری163,000,000 سفارش
NX200t - Fsport توربو 2000 CC20173,980,000,000---30 روز کاری263,000,000سفارش
NX300h - EU FP72500 CC20173,750,000,000"هدیه ویژه" 7 سال یا 200 هزار کیلومتر گارانتی تعویض باتری سیستم هیبرید30 روز کاری270,000,000سفارش

مدارک لازم جهت فروش نقدی

  • تکمیل فرم درخواست انعقاد قرارداد .
  • کپی کارت ملی و شناسنامه.
  • اصل فیش پرداختی( در وجه شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا).
  • امضاء کلیه نسخ قرارداد توسط مشتری( پس از عقد قرارداد).

نماد اعتماد الکترونیکی