تویوتا در رقابت

مدل های تویوتا را مقایسه کنید و ببینید چگونه ما در رقابت سنجیده می شویم.

سواری

Camry

 • حجم موتور
  1000
 • طول خودرو
  1254 mm
مقایسه محصول

Corolla

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

Yaris

 • حجم موتور
  1500
 • طول خودرو
  4360
مقایسه محصول

Yaris Hatchback

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

Prius

 • حجم موتور
  1800
 • طول خودرو
  4540
مقایسه محصول

Aurion

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  2554 mm
مقایسه محصول

GT-86

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

شاسی بلند

Rav4

 • حجم موتور
  2500
 • طول خودرو
  4595
مقایسه محصول

Hilux

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

C-HR

 • حجم موتور
  1197
 • طول خودرو
  4360
مقایسه محصول

Prado 2 door

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

Prado

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

FJ Cruiser

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

Land Cruiser

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

Fortuner

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

ون

Previa

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول

Hiace

 • حجم موتور
  ندارد
 • طول خودرو
  ندارد
مقایسه محصول