شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا (نمایندگی مرکزی ایرتویا)


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

ایرتویا به حامیان کودکان گرسنه پیوست...

ایرتویا به حامیان کودکان گرسنه پیوست...

ایرتویا با همکاری سازمان برنامه جهانی غذا بعنوان اسپانسر اصلی نمایشگاه نقاشی کودکان پناهجو که مورخ 1393/08/02 برگزار گردید، به جمع حامیان کودکان گرسنه پیوست. 

در این نمایشگاه 38 اثر نقاشی کودکان پناهنده به نمایش گذاشته شده است و عواید فروش این آثار به نفع همین کودکان هزینه می شود. ایرتویا به عنوان حامی اصلی برپایی این رویداد همواره سعی نموده است از این رویدادها بعنوان فرصت کمک رسانی به انسان های نیازمند و بطور وِیژه به منظور ریشه کن نمودن گرسنگی و فقر استفاده نماید. 

مشتریان عزیز ایرتویا نیز که خواهان مشارکت در این برنامه انسان دوستانه می باشند می توانند به نمایندگی برنامه جهانی غذا در ایران به آدرس اینترنتی  http://fa.wfp.org/ مراجعه نمایند. 

 

تعداد امتیازات: (9468) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (12636)
کد خبر: 63