لیست عاملیت ها

فروش ، خدمات پس از فروش ، قطعات

فیلتر براساس ویژگی ها

جستجو

36.69732
51.27714
Daisy on the Ohoopee

شعبه کلارآباد

فروش

شهر : کلارآباد
نام عاملیت : شعبه کلارآباد
آدرس : حد فاصل نمک آبرود و میدان خوشامیان
کد شهر : 011
شماره تماس : 54601042
فکس : 54604094
کدپستی : 4673176419
پست الکترونیک : kelarabad@irtoya.com
ساعات کار : شنبه الی چهارشنبه: 08:00 الی 17:00

نظرات و پیشنهادات

معرفی پرسنل

نقشه عاملیت

انتقادات و پیشنهادات

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را درباره ی عاملیت فوق با ما در میان بگذارید.
ارسال

معرفی پرسنل

حسین شجاعی

کارشناس فروش

حسین شجاعی

کارشناس فروش

نقشه نمایندگی