مقالات آموزشی


سیستم های کنترلی هوشمند

سيستم قفل مركزي با كنترل از راه دور

سيستم قفل مركزي با كنترل از راه دور

مشخصات سیستم   مقدمه: سيستم قفل مركزي با كنترل از راه دور اجازه مي دهد كه بتوانيد از فاصله دربهاي خودرو را قفل و باز كنيد. توسط فرستنده اي كه در داخل كليد تعبيه شده سيگنالي به گيرنده خودرو ارسال مي گردد.  اجزاء: فرستنده ...

سيستم هوشمند كروز كنترل

سيستم هوشمند كروز كنترل

سيستم هوشمند كروز كنترل مشخصات سیستم     مقدمه: سيستم هوشمند كروز كنترل دو نوع مي باشد. سيستم كنترل پايداري سرعت، كه خودرو را قادر مي سازد تا با سرعتي ثابت و پايدار به حركت خود ادامه دهد. نوع دوم، سيستم كنترل فاصله و تعيين سرعت اي...

سيستم زمان بندي هوشمند سوپاپها  ( VVT - i )

سيستم زمان بندي هوشمند سوپاپها ( VVT - i )

سيستم زمان بندي هوشمند سوپاپها ( VVT - i )   به منظور ايجاد گشتاور مناسب در سرعتهاي مختلف ،VVT-i بر اساس نسبت سرعت موتور، زمانبندي سوپاپ را بهطور مداوم تغيير ميدهد. به اين ترتيب سهولت در رانندگي افزايش خواهد يافت.   اجزاي سيستم  ...

سيستم فرمان نسبت متغير VGRS

سيستم فرمان نسبت متغير VGRS

سيستم فرمان نسبت متغير VGRS طرح کلی سیستم مقدمه: در سيستم معمولي فرمان، ضريب دنده در مجموعه فرمان طوري تنظيم شده است كه از حساسيت زياد حركت فرمان در سرعت بالا جلوگيري مي كند. بنابراين، در اين نوع سيستمها براي پارك كردن و يا دور زدن در سرع...

سیستم دریچه گاز هوشمند (ETCS-I)

سیستم دریچه گاز هوشمند (ETCS-I)

    ETCS‐i (سيستم هوشمند دريچه گاز) با استفاده از كامپيوتر اصلي    (ECU) به صورت الكترونيكي ميزان باز شدن دريچه گاز را كنترل مي كند.   بر اساس سيگنالهاي دريافتي از سنسورهاي     مختلف،    ...