مقالات آموزشی


مقالات غیر فنی

کایزن

کایزن

کــایــزن بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن براي ایجاد یک سیستم و یک فلسفه که همواره باعث رشد آن شود کایزن را بوجود آورد. کلمه کایزن به معناي پیشرفت مستمر می باشد. در زبان ژاپنی "کاي" به معنی "تغییر یا تصحیح" بوده و "کایزن" به معنی خوب می باشد. کایزن سیست...

برگزاري مسابقات فني در ايرتويا   (Skill Contest)

برگزاري مسابقات فني در ايرتويا (Skill Contest)

برگزاري مسابقات فني در ايرتويا   (Skill Contest)     شرکت ایرتویا به عنوان نماینده انحصاری تویوتا موتور کورپوریشن در ایران و با هدف اجرای دیدگاههای فوق اقدام به برگزاری دوره ای این مسابقات نموده است.  در آخرین دوره از...

تکنسین تویوتا چه نقشی دارد؟

تکنسین تویوتا چه نقشی دارد؟

تکنسین تویوتا چه نقشی دارد؟ راه کار فروش تویوتا چیست؟ هنگام فروش خودروي تویوتا به مشتریان صرفاً فروش خودرو مطرح نیست بلکه منفعت و رضایت دو عامل مهم در این امر محسوب می شوند. به همین دلیل سیاست اولیه تویوتا را در سه کلمه می توان بیان کرد: " مشتري ...