مقالات آموزشی

 سيستم كيسه هوا
  •  سيستم كيسه هوا

سيستم كيسه هوا

26 تیر 1395 Article Rating

سیگنالهایی که از مجموعه سنسور ایربگ فرستاده میشود باعث انفجار چاشنی و درنتیجه باز شدن ایربگ و کاهش صدمات به راننده و سرنشین جلو میشود. به علاوه بستن کمربند ایمنی باعث محدود شدن تکانهای بدن سرنشینان جلو میشود. مجموعه ایربگها در چندین نقطه قرار داده شدهاند: ایربگ SRS جانبی، ایربگ SRS پردهای، ایربگ SRS زانویی    اجزاء  صفحه ...
تعداد امتيازات: (1)

سیگنالهایی که از مجموعه سنسور ایربگ فرستاده میشود باعث انفجار چاشنی و درنتیجه باز شدن ایربگ و کاهش صدمات به راننده و سرنشین جلو میشود. به علاوه بستن کمربند ایمنی باعث محدود شدن تکانهای بدن سرنشینان جلو میشود.

مجموعه ایربگها در چندین نقطه قرار داده شدهاند:

ایربگ SRS جانبی، ایربگ SRS پردهای، ایربگ SRS زانویی 

 

اجزاء 

صفحه کیلومتر  (چراغ اختار SRS)


زمانی که مجموعه سنسور ایربگ )کامپیوتر ایربگ( در سیستم ایربگ SRS وضعیت غیر عادی پیدا کند، چراغ اخطار ایربگ روشن میشود تا به راننده اخطار دهد.

مجموعه سنسور ایربگ 

در صورت برخورد شدید از جلو، بغل یا عقب خودرو، سنسور ایربگ سیگنالی را به ایربگ می فرستد تا باز شود.

این سیستم بر اساس سیگنالهای فرستاده شده از سنسورها تعیین میکند که کدام ایربگ باز شود.

 

مجموعه سنسور ایربگ جلو 

شدت برخورد خودرو از روبهرو را تشخیص میدهد.

 

مجموعه سنسور ایربگ جانبی و پردهای

شدت برخورد خودرو از جانب را تشخیص میدهد.

نظرات ارسال شده

هم اکنون هيچ نظري ارسال نشده است. شما مي توانيد اولين نظردهنده باشد.

ارسال نظر جديد

نام

ایمیل