اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو سال 1392)

مراسم تقدير از بازنشستگان

مراسم تقدير از بازنشستگان

در تاريخ 1392/09/17 طي مراسمي با حضور آقايان بيك مرزه (معاونت خدمات پس از فروش)، مرشدسلوك (عضو هيئت مديره و معاون مدير عامل در امور مالي و اداري)، سرهنگي، شفيعي و هاشم خاني، سه تن از بازنشستگان مورد تقدير قرار گرفتند. در اين مراسم به آقايان سيد حسين...

گروه های خبری
آرشیو اخبار