online-pay

شرایط فروش و لیست قیمت محصولات

Download دانلود فایل شرایط فروش
توجه: نظربه اینکه انجام فرایند شماره گذاری برای مشتریان شهرستان ها در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود؛ لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام برای خریداران محترم شهرستان ها از کل مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد.
مدل خودروحجم موتورمدل سالقیمت کل (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره‏ گذاری و فیش عوارض 10%)هدیه ویژه خرید نقدیمبلغ قابل پرداختزمان تحویلهزینه شماره‏ گذاری و فیش عوارض 10%خرید
پریوس - تیپ C1800 CC20171,560,000,000 3.5 میلیون تومان تخفیف + "هدیه ویژه" 7 سال یا 200 هزار کیلومتر گارانتی تعویض باتری سیستم هیبرید1,525,000,000فوری129,000,000 سفارش
پریوس - تیپ 31800 CC20171,620,000,000 3.5 میلیون تومان تخفیف + "هدیه ویژه" 7 سال یا 200 هزار کیلومتر گارانتی تعویض باتری سیستم هیبرید1,585,000,000فوری129,000,000 سفارش
روفور - T3-V2500 CC20172,698,000,000 بیمه بدنه یکساله رایگان2,698,000,000فوری163,000,000 سفارش
روفور - T3-E2500 CC20172,698,000,000 ---2,698,000,000فوری163,000,000 سفارش
NX200t - Fsport 2000 CC20173,980,000,000 ---3,980,000,000فوری263,000,000سفارش
NX300h - EU FP72500 CC20173,750,000,000"هدیه ویژه" 7 سال یا 200 هزار کیلومتر گارانتی تعویض باتری سیستم هیبرید3,750,000,000فوری270,000,000سفارش

مدارک لازم جهت فروش نقدی

  • تکمیل فرم درخواست انعقاد قرارداد .
  • کپی کارت ملی و شناسنامه.
  • اصل فیش پرداختی( در وجه شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا).
  • امضاء کلیه نسخ قرارداد توسط مشتری( پس از عقد قرارداد).

نماد اعتماد الکترونیکی