درخواست اخذ نمایندگی

شرایط عمومی متقاضی جهت نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
 • دارا بودن حداقل 1500 متر مربع زمین با ملک نمایندگی با بر بالای 25 متر رو به خیابان.
 • توانایی سرمایه گذاری به میزان انجام تعهدات که از طرف شرکت به ایشان ابلاغ می گردد.
 • عقد قرارداد رسمی کاری با توجه به مفاد قرارداد که به متقاضی ابلاغ می گردد.
 • ارائه امتیاز نمایندگی مجاز ایرتویا فقط به یک شخص حقیقی داده می شود که در صورت داشتن شریک می بایستی تشکیل شرکت سهامی خاص داده شود و با ارائه اساسنامه و ثبت در روزنامه کثیر الانتشار امتیاز به شخصی که مدیر عامل شرکت سهامی خاص می شود ارائه می گردد.
 • سند رسمی ملک نمایندگی در رهن شرکت ایرتویا و ارائه سایر تضامین لازم.
 • متقاضی جهت اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش بایستی نسبت به تامین تجهیزات تعمیرگاهی طبق لیست پیوست اقدام نماید.
 • جهت اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش وجود فضای نمایشگاه، تعمیرگاه مسقف، انبار قطعات، فروشگاه قطعات، اتاق پذیرش و اتاق انتظار مشتری براساس استانداردهای ایرتویا الزامی می باشد.
شرایط عمومی متقاضی جهت نمایندگی تجهیزات صنعتی
 • حداقل فضای نمایشگاه 80متر ( حداقل بر 5 متر رو به خیابان).
 • حداقل ارتفاع سقف 4 متر و حداقل ارتفاع درب ورودی 3/50 متر.
 • قابلیت ورود لیفتراک به داخل فضای نمایشگاه ( نداشتن پله ، هموار بودن سطح ورودی و نداشتن اختلاف سطح ).
 • وجود فضای اداری جهت مذاکره و عقد قرارداد با مشتریان.
 • توانایی سرمایه گذاری به میزان انجام تعهدات که ازطرف شرکت به ایشان ابلاغ می گردد.
 • عقد قرارداد رسمی کاری با توجه به مفاد قرارداد که متقاضی ابلاغ می گردد.
 • ارائه امتیاز نمایندگی مجاز ایرتویا فقط به یک شخص حقیقی داده می شود که درصورت داشتن شریک می بایستی تشکیل شرکت سهامی خا ص داده می شود و با ارائه اساسنامه و ثبت در روزنامه کثیرالانتشار امتیاز به شخصی که مدیر عامل شرکت سهامی خاص می شود ارائه می گردد.
 • سند رسمی ملک نمایندگی در رهن شرکت ایرتویا و ارائه سایر تضامین لازم.
نوع نمایندگی مورد تقاضا
مشخصات عمومی
RadDatePicker
Open the calendar popup.

مشخصات محل مورد تقاضا
RadDatePicker
Open the calendar popup.

RadDatePicker
Open the calendar popup.


حداکثر سرمایه نقدی و غیر نقدی مجاز


مشخصات محل مورد نظر


مشخصات ملک


چنانچه محل مورد نظر شما مشغول به فعالیت میباشد، موارد زیر را تکمیل نمایید

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)در حال حاضر کدامیک از بخشهای زیر در محل مورد تقاضای شما فعال میباشد

تعداد پرسنل شاغل در هر واحد

(نفر)

(نفر)

(نفر)
امکانات و تجهیزات

(عدد)

(عدد)

(عدد)

(عدد)

(عدد)

(عدد)

(عدد)

(عدد)

(عدد)

(عدد)

ثبت          حذف