استخدام

اطلاعات فردی  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  سوابق تحصیلی

   مقطع تحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاهتاریخ شروعتاریخ پایانمعدل 
   سوابق شغلی    ثبت          حذف